Elektromontāža

Elektromontāža un elektroietaušu izbūve un apkalpošana

  • Iekšējo tīklu elektromontāža
  • Elektriķa pakalpojumi
  • Elektrotīklu apkalpošana
  • Kabeļlīnijas, līdz 1kv
  • Elektrotīklu, līdz 1kv darbu vadīšana un būvuzraudzība.

 

em 1

em 2

em 3