Servisa pakalpojumi

Veicam objektā elektrotīklu apkalpošanu un uzraudzību. Veicam Izgaismoto evakuācijas izejas zīmju regulāras pārbaudes. Izgaismotai zīmei ar autonomu elektroenerģijas avotu pastāvīgā elektroenerģijas avota avārijas gadījumā jānodrošina gaismas izstarojums vismaz 30 minūtes. Izgaismotajās zīmēs ievietoto akumulatoru minimālais darba laiks ir 30 min., atsevišķiem modeļiem ražotāji paredz arī citus akumulatoru darba laikus – 60 min., 90 min., u.c. Pamatojoties uz to ka LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” ir iekļauts piemērojamo standartu sarakstā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasību izpildei, izgaismoto zīmju pārbaude ir jāveic ne retāk kā reizi mēnesī. Par pārbaudi sastāda aktu, vai veic atzīmi žurnālā.

 

SP

SP

SP