Elektromerijumi

Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana

  • Elektromērījumi; Mērījumu laikā tiek pielietotas tikai sertificētas un kalibrētas ierīces.
  • Apgaismošanas un spēka instalācijām, pieņemot tās ekspluatācijā un turpmāk jāmēra 1 reizi 10 gados
  • Paaugstinātas bīstamības apstākļos pārbaudi jāveic reizi gadā.

Elektrotehnisko izstrādājumu un aprīkojuma izolācijas pretestības mērīšana tiek veikta pēc to izgatavošanas, uzstādīšanas un ekspluatācijas procesā. Izolācijas pretestības mērīšanas veikšana ļauj precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu izolācijas tehnisko stāvokli. Izolācijas pretestības mērīšana palīdz samazināt elektriskās strāvas zudumus elektropadeves līnijās, nodrošināt elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma un garantēt drošību.

Elektrotīkla un elektriskā aprīkojuma drošuma pārbaudes rezultāti palīdz iegūt atļauju objekta nodošanai ekspluatācijā.

SIA «ĢR» piedāvā elektriskā aprīkojuma un elektrisko tīklu (līdz 1000 Volti un vairāk) izolācijas mērīšanas veikšanas kompleksos pakalpojumus. Mērīšanu veic kvalificēti speciālisti, pielietojot sertificētu aprīkojumu.

Izolācijas pretestības mērīšanas cena ir atkarīga no darbu sarežģītības un apjoma.

Pēc mērīšanas veikšanas pasūtītājs saņem tehnisko atskaiti, kura satur mērīšanas protokolus, aizrādījumu un rekomendāciju sarakstu (ar problēmu novēršanu).