Termokameras

Elektroinstalācija ar laiku nolietojas, mainās tās ekspluatācijas apstākļi, tāpēc regulāri jāveic elektroinstalācijas pretestības mērījumus. Kopā ar kabeļu izolācijas pretestības mērījumiem tiek veikta kontaktsavienojumu pārbaudi ar termokameru. Ar termokameru pārbauda kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) Mērījumu laikā tiek pielietotas tikai sertificētas un kalibrētas ierīces.

 

TK

TK

TK