Merijumi

Zibens aiszsardzības zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības sistēmas pārbaudes

  • zemējuma sistēmas vizuālu apskati;
  • zemējumietaises atbilstības pārbaudi
  • zemējumietaises elementu pretestības mērīšanu

Mērījumu laikā tiek pielietotas tikai sertificētas un kalibrētas ierīces.

Zemējuma pretestība ir sprieguma uz zemējumietaisi attiecība pret strāvu, kura aiziet no zemētāja zemē. Zemējuma pretestības mērvienība ir Oms, un tam jābūt minimāli zemam lielumam.

Zemējumu ir nepieciešams uzstādīt uz elektriskā aprīkojuma ar spriegumu līdz 1 kV un vairāk. Tas palīdz nodrošināt drošu un savlaicīgu elektroaizsardzības iekārtu nostrādāšanu īssavienojuma rašanās gadījumā uz aprīkojuma korpusa.

 

MER

MER

MER