Pasīvā zibens aizsardzība

Uz ēkas jumta tiek uzstādīts alumīnija stiepļu siets un uztvērēju stieņi, gar fasādi izvietoti novadītāji, kas novada uztverto zibens lādiņu uz zemējuma kontūru. Zemējuma kontūru izveido ierokot zemē apkārt ēkai vai atsevišķi pie katra novadītāja.

 

PZA

PZA

PZA