Aktīvā zibens aizsardzība

Aktīvā zibens aizsardzības pamatā ir gaisa jonizācijas izmantošana ap zibens uztvērēja. Kā rezultāts, ir būtiski palielināta aizsardzības zona. Ierīcei nav nepieciešama uzlādēšana no tīkla un ir droša ārējai videi un cilvēkam.
Jonizatori izveido elektrisko impulsu periodisku virkni starp ierīci un mākoņa, izmantojot magnētiska lauka intensitāti kā piebarošanu.
Šajā gadījumā jonizators, vienādi vai otrādi provocē zibens trāpīšanu tieši zibens uztvērējā. Šādai sistēmai nav vajadzīga periodiska uzturēšana, tas darbojas autonomi. Aktīvā zibens uztvērēja montāža notiek ne mazāk kā 2m augstumā virs ēkas augstākā punkta. Atkarīgi no ēkas izmēriem, uzlādes novadīšana īstenojas ar vienu vai diviem lejupejošiem zibensnovadītājiem.

 

AZA

AZA

AZA