Izbūve

Zibens aizsardzības izbūve un metodes.
Zibens novedēju uzstādīšana

Ierīkosim zibeņnovedēju sistēmu vadoties pēc Eiropas standarta IEC_62305-3_2009. Mērījumu laikā tiek pielietotas tikai sertificētas un kalibrētas ierīces.

 

STR

STR

STR