Projektēšana

Piedāvājam izstrādāt un saskaņot dažādu veidu projektus, kā iekšējos tā ārējos tīklus - tehniskā projekta izstrāde līdz 1kV:

  • Elektroietaišu projektēšana pēc A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
  • Vājstrāvu sistēmas;
  • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
  • Apsardzes signalizāciju;
  • Datoru un TV tīklus;

Veicam topogrāfiskā plāna (teritorijas plāna ar infrastruktūras objektiem) saskaņošanu un sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

001

001

001