Tāmēšanas darbi

Palīdzu izveidot elektroinstalācijas un zibens aizsardzības darbu tāmes un konsultēju par izveidotajām elektroinstalācijas un zibens aizsardzības darbu tāmēm, to izcenojuma veidošanos. Tāme ir izmaksu aprēķins, kas parāda kopējo naudas līdzekļu daudzumu, kāds nepieciešams objekta būvniecībai.

 

SS

SS

SS