Rekonstrukcijas darbi

Rekonstruējam un pārbūvējam elektroinstalāciju ēkas iekšējos tīklos. Pārbūvējam ārējo kabeļu tīklu pievadus.

 

RD

RD

RD