Производство работ

Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas specializētais sertifikācijas centrs izsniedzis sertifikātu kas apliecina tiesības veikt elektroietaišu izbūves darbu līdz 1KV vadīšanu šādās jomās:

  1. Kabeļlīnijas līdz 1 KV
  2. Ēku elektroinstalācijas līdz 1 KV
  3. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas līdz 1 KV
  4. Būvju zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība līdz 1 KV

 

PR

PR

PR