Kabeļi

Mēs piedāvājam elektriskā aprīkojuma un kabeļu elektrisko tīklu izolācijas mērīšanas veikšanas kompleksos pakalpojumus. Kabeļu izolācijas pretestības mērīšanas cena ir atkarīga no darbu sarežģītības un apjoma. Pēc mērīšanas veikšanas pasūtītājs saņem tehnisko atskaiti, kura satur mērīšanas protokolus, aizrādījumu un rekomendāciju sarakstu (ar problēmu novēršanu).

Elektrotehnisko izstrādājumu un aprīkojuma izolācijas pretestības mērīšana tiek veikta pēc to izgatavošanas, uzstādīšanas un ekspluatācijas procesā. Izolācijas pretestības mērīšanas veikšana ļauj precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu izolācijas tehnisko stāvokli. Izolācijas pretestības mērīšana palīdz samazināt elektriskās strāvas zudumus elektropadeves līnijās, nodrošināt elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma un garantēt drošību.

Elektrotīkla un elektriskā aprīkojuma drošuma pārbaudes rezultāti palīdz iegūt atļauju objekta nodošanai ekspluatācijā.

Mērījumu laikā tiek pielietotas tikai sertificētas un kalibrētas ierīces.

 

KAB

KAB

KAB