Elektrība

Bieži mūsu mājās vienai rozetei pieslēgtas vairākas elektroierīces. Tomēr ar rozetes noslogošanu jābūt piesardzīgam – pārslogoti vadi un kontakti sakarst, var sākt degt izolācija un izcelties ugunsgrēks. Lai samazinātu pārslogotos vadus, patērētājus jāsadala vienmērīgi elektroenerģijas tīklam. Veicam mērījumus un pārbaudām ēkās elektrotīkla sprieguma kvalitātes mērījumus. Sprieguma novirzes no nominālās vērtības saīsina daudzu elektroiekārtu kalpošanas laiku, vai pat izraisa neatgriezeniskus to bojājumus.

 

EL

EL

EL