Elektroietaišu darbu būvuzraudzība

Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas specializētais sertifikācijas centrs izsniedzis sertifikātu kas apliecina tiesības veikt elektroietaišu izbūves darbu līdz 1KV būvuzraudzību šādās jomās:

  • Kabeļlīnijas līdz 1 KV
  • Ēku elektroinstalācijas līdz 1 KV
  • Ugunsdzēsības un apsardzes sistēmas līdz 1 KV
  • Būvju zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība līdz 1 KV

Piedāvā profesionālu un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu elektromontāžu.

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā.

01

01

01